Asesoría Laboral

 • Altas e baixas de empresas e traballadores.

 • Contratos de traballo e prórrogas.

 • Recibos de salarios e nóminas do persoal.

 • Liquidacións e finiquitos de relacións laborais.

 • Boletins de cotización a seguridade social e seguros sociais.

 • Actos de conciliación ante o umac.

 • Legalización de libros de visitas.

 • Libros de subcontratación.

 • Representación ante a inspección de traballo.

 • Información en materia de prevención de riscos laborais.

 • Convenios colectivos.

 • Calendario laboral.