Asesoría Xurídica

Civil
 • Dereito de Familia. Separacións matrimoniais e divorcios.

 • Declaración de paternidade e filiación.

 • Liquidación de sociedades de gananciais e división de patrimonios.

 • Herdanzas, particións hereditarias e declaracións de herdeiros ab intestato.

 • Reclamacións de cantidade. Impago de pensións.

 • Reclamacións por danos causados en accidentes de circulación.

 • Incapacitacións e tutelas.

 • Contratos.

 • Responsabilidade civil, contractual e extracontractual.

 • Mediación familiar.

Inmobiliario
 • Arrendamentos e Desafiuzamentos.

 • Reclamacións por vicios e defectos construtivos.

 • Defensa xurídica a Comunidades de Propietarios.

Administrativo
 • Recursos contencioso-administrativos.

 • Indemnizacións por responsabilidade patrimonial da Administración.

 • Procedementos sancionadores.

 • Expropiacións e Subvencións.

 • Lei de dependencia.

 • Multas de tráfico.

Tributario
 • Procedementos tributarios.

 • Reclamacións económico-administrativas.

Mercantil
 • Contratos mercantís en xeral.

 • Dereito de Sociedades.

 • Solicitudes de concursos de acredores.

 • Responsabilidade fronte a administradores de sociedades.

 • Dereito Cambiario.

 • Reclamación de impagados.

 • Asesoramento xurídico a empresas.

Dereito laboral e seguridade social
 • Extinción de contratos de traballo.

 • Xuízos de Despido.

 • Reclamación de salarios e outras contías.

 • Expedientes de Regulación de Emprego (ERE).

 • Accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

 • Indemnizacións por lesións permanentes non invalidantes.

 • Incapacidades temporais, permanentes e Gran invalidez.

Dereito penal
 • Procedementos por todo tipo de delitos.

 • Xuízos de faltas.

 • Xuízos rápidos. Alcoholemias.

 • Violencia de xénero.

 • Dereito penitenciario.

Estranxeiría
 • Asesoramento e tramitación de permisos de residencia e traballo.

 • Reagrupamento familiar.

 • Procedementos sancionadores de expulsión.

 • Réxime matrimonial, separacións e divorcios de estranxeiros.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies